Laatste nieuws

Dumebo DWS keurmerk

Nieuws

Dak renovatie Westervoort

De gerenoveerde daken van de woningen aan de van der hoevensstraat in Westervoort waren toe aan vervanging omdat ze lekkages bevatten en niet goed isoleerden. De daken in de oude situatie zijn als volgt opgebouwd:

  • Het dakbeschot bestaat uit stro-platen. Deze platen hebben een verwaarloosbare isolatie waarde (R-waarde 0,83 m2) en waren door lekkages vol met vocht gezogen. Dit kan een onaangename geur in de bovenste verdieping van de woningen veroorzaken.
  • Op de stro-platen ligt een mastiek laag. Hierop is vervolgens meerdere malen een nieuwe laag dakbedekking aangebracht. Ook tussen de lagen dakbedekking is veel vocht aanwezig. Als ballast laag ligt er grind op de daken. 

 

Het oude dak systeem is volledig gesloopt, tot en met het dakbeschot. Het sloopafval is direct in een container gegooid. Bewoners hebben op deze manier zo min mogelijk overlast van afval. De container wordt direct na afronding van het project afgevoerd. Na het slopen is het nieuwe dak als volgt opgebouwd:

  • De bestaande balkenlaag is waar nodig verstevigd. Hierop is een nieuw dakbeschot aangebracht met underlaymentplaten. Op het dakbeschot is een dampremmende laag PE-folie aangebracht. 
  • Op de dampremmende laag zijn 80 mm dikke pir isolatie platen aangebracht. Deze isolatie platen hebben een R-waarde van 3,47 m2. De isolatie is met een werkparker vast gezet.
  • Op de isolatie is een 2-laags dakbedekking aangebracht. De eerste laag is mechanisch met de isolatie aan de ondergrond bevestigd. De toplaag met mineraal is volledig op de eerste laag gebrand. 
  • De dakraqnden zijn verhoogd en verstevigd met balken. Hier is een steenwol mastiek hoek tegen aangebracht. Dit is afgewerkt met randstroken en vervolgens van de buitenzijde gevel tot op het dak gebrand met afwerkstroken. 
  • Tot slot zijn op maat gezette stalen afdekkappen aangebracht. 

  

Het gerenoveerde dak is nu weer waterdicht en vele malen beter geïsoleerd dan in de oude situatie. Van een R-waarde 0,83 naar 3,47 m2. Dit zorgt voor minder energie verspilling en kan leiden tot lagere kosten op uw energie rekening. Daarnaast verhoogd een nieuw dak de waarde van uw huis, dit kan bij een eventuele verkoop leiden tot een hogere opbrengst voor uw woning. 

Garantie van uw nieuwe dak.
Op bovengenoemde dakbedekkingsconstructie wordt door ons een schriftelijke Dakmerkgarantie verstrekt voor een periode van 10 jaar na het gereedkomen van onze werkzaamheden, welke ter meerdere zekerheid is ondergebracht bij het DAKMERK Waarborgfonds van de Stichting Erkenningsregeling/Certificatie Instelling Dakbedekkingsbedrijf.

Inspectie en controle
Als DAKMERK erkend bedrijf worden onze projecten, naast de interne kwaliteitsbewaking, regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd door onafhankelijke DAKMERK inspecteurs. Over de resultaten van deze inspecties zult u worden geïnformeerd.

Selectie van de te inspecteren werken geschiedt a-select en kan door ons niet worden beïnvloed. Wanneer u zeker wilt zijn, dat uw project tijdens de uitvoering aan een DAKMERK inspectie wordt onderworpen, dan kunt u een (extra) inspectie door DAKMERK laten uitvoeren. De kosten hiervan bedragen voor het dan geldend tarief excl. BTW. Aanmelding minimaal 14 dagen vooraf.

Levensduur
De bij het ontwerp beoogde levensduur wordt alleen dan bereikt indien er periodiek dakonderhoud wordt gepleegd. Met periodiek onderhoud wordt bedoeld het minimaal 1x per jaar schoonmaken van de daken en al het verwijderde vuil afvoeren. U kunt er ook voor kiezen om dit onderhoud door Cockerits te laten verzorgen. « terug naar overzicht